Antigroe

HARSONIC ULTRASONIC ANTIGROESYSTEM
Ultrasoniske-systemer er fremtidens antigroesystem. Bruksområder er blant annet kjølere, fjernvarmesystemer, sjøvannsinntak, båtskrog og lagringstanker for vann osv.
Det ultrasoniske-systemet produserer ultralydenergi i en rekke målrettede pulsfrekvenser. Disse pulsene overføres gjennom materialet som svingeren er festet til.
Ultralyden produserer et mønster av vekslende positivt og negativt trykk på overflaten av materialet. Mikroskopiske bobler blir til under den negative syklusen og blir implodert under den positive syklusen.
Denne mikroskopiske imploderingen har en rensende effekt som ødelegger overflatealger. Å forstyrre denne første lenken i næringskjeden holder overflaten ren og gjør den til et mye mindre innbydende leveområde for større organismer som lever av algene. Den mikroskopiske bevegelsen av vann forhindrer også larven fra rur og blåskjell sette seg på overflaten.

Effektiv biorensing uten den giftige miljøpåvirkningen fra biocider eller metallforbindelser
- Ikke hørbart for mennesker og marint liv og uten forstyrrelser av ekkolodd og elektronisk utstyr.
- Lavt strømforbruk - er ideell for landstrøm og/eller batteridrift.
- Enkel installasjon - ingen båtløft, ingen gjennomgående skrogbeslag, ingen dyre anoder å bytte ut.
- Drivstoff forbruk - rent skrog, propeller og ror kan redusere drivstoffkostnader med opptil 30%.
- Redusert vedlikehold - rene propeller og aksler vil redusere vibrasjoner og drivkrafts slitasje.
- Utvidede vedlikeholdsintervaller betyr mer båtliv, mindre driftsstans, mindre eller ingen behov for rengjøring, reduserte driftskostnader og renere vann.
- Mikrobiell kontroll – det ultrasoniske systemet reduserer dieselproblemer og holder drikkevannet friskt.

Eksempel på hvordan kjølere kan se ut med eller uten antigroesystem

Servi antigroe

Bruksområder
- Varmevekslingssystem
- Ekstra utstyr og system
- Bokskjølere
- Rør
- Kondensere
- Thrustere
- Sjøkasser
- Skrog
- Ballast inntakssystem
- Eksosskrubber-inntak
- Propellere
- Fordampere
- Brannslukkingssystem
- Fôringsrør
- Borrehull
- Fjernvarmesystem
- Lagringstanker
- Andre systemer som er utsatt

Eksempel - referanser:
Bourbon, den franske marine, Emder Verft, Kelvion


    Finner dessverre ingen produkter.